ETS.TOEIC. แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

 ETS.TOEIC.  แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

 

 ETS.TOEIC.  แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
ติดต่อรับผลสอบ TOEIC > ณ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 (ขวามือ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  โทร. 1571

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ