พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

 พิธีไหว้ครู

 

 พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
วันที่ 14 กันยายน 2562  ณ ชั้น 3 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มรภ.กพ.

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"
คำขวัญประจำวันครู 2562 ครั้งที่ 63 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

[คลิก...กำหนดการ]

จำนวนเข้าชม 253 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ