ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th KPRU National Conference 2019
วันที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ส่งบทความ บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 055 706 555 ต่อ 1760

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ