ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


>>> สนใจสมัครขอทุน คลิ๊ก <<<

ส่งเอกสารและใบสมัครที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559)
 
487/1 อาคารศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1517, 1560, 1509, 1512 

จำนวนเข้าชม 354 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ