กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562

 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562

 

 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
เวลา 16.30-20.30 น.  วันที่ 26 ส.ค. - 9 ก.ย. 2562
วันจันทร์ - วันเสาร์  เปิดเวลา 08.30-20.30 น. | วันอาทิตย์  เปิดเวลา 08.30-16.30 น.

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ