สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะดำเนินการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562 | เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 
ส่งผลต่อการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet รวมถึงเครือข่ายงานวิจัย จะไม่สามารถใช้งานได้

ทีมงาน NOC KPRU ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายและสื่อสาร โทร. 055-706555 ต่อ หรือ 1552

จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ