วันนี้วันพระ | วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ | ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

วันนี้วันพระ | วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ | ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

 

วันนี้วันพระ | วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ | ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
"อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ
เมื่อถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ไม่ควรหมดกำลังใจ"

จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ