ประกาศผลสอบคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

ประกาศผลสอบคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

 

ประกาศผลสอบคอมฯ
ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

[ คลิก...ตรวจผลสอบได้ที่นี่ ]

จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ