แจ้งอาจารย์ บุคลากร และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แจ้งอาจารย์ บุคลากร และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

แจ้งอาจารย์ บุคลากร และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดำเนินการยืนยันสมัครสอบ MOCK TEST  สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
สมัครสอบ ภายใน 6 ก.ย. 2562  เวลา 12.00 น. > ประกาศชื่อ 6 ก.ย. 2562 เวลา 15.00 น. > จัดสอบ 7 ก.ย. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

[ คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์ ]

จำนวนเข้าชม 326 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ