ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ กำหนดสอบ  5-6 ก.ย. 2562 | 17.00-20.00 น. ประกาศผลสอบ 17 ก.ย. 2562 ]

อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ 
1.บัตรเข้าห้องสอบ 2.บัตรประจำตัวนักศึกษา 3.ปากกา 3 อย่างเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561

คลิก...ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ