คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ. ขอเชิญทุกท่าน.. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.  ขอเชิญทุกท่าน.. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.  ขอเชิญทุกท่าน.. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ
"เข้าพรรษา สร้างบุญ" ปีที่ 3 ฟังเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์
โดยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 | 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.

จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ