ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการ

 ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการ

 

 ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan: IDP
รุ่นที่ 1 > 16 ก.ย. 2562
รุ่นที่ 2 > 17 ก.ย. 2562
เวลา 08.30 - 16.40 น.  ณ หอประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ.

จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ