ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | KPRU SAY NO TO FOAM

 ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | KPRU SAY NO TO FOAM

 

 ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | KPRU SAY NO TO FOAM
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ประจำปี 2562
ในระดับเหรียญทอง  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ