วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

 วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

 

 วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
"อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
ควรปฏิบัติตนให้ดีก่อน แล้วค่อยสอนคนอื่น
One should first establish oneself
In what is proper, and then instruct others."

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ