แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

 แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

 

  แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning 
ประจำเดือน กันยายน  | จัดกิจกรรมทุกวันพุธ 14.00 - 16.00 น. ห้อง 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ [ ฟรี ]

สอบถามเพิ่มเติม 1561 (คุณวันเฉลิม พูนใจสม) 


[คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์]

จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ