สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
เวลา 16.30 - 20.30 น. วันที่ 26 ส.ค. - 9 ก.ย. 2562
วันจันทร์ - วันเสาร์  เปิดเวลา 08.30-20.30 น. | วันอาทิตย์  เปิดเวลา 08.30-16.30 น.

จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ