แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

 

 แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning
ประจำเดือน สิงหาคม  | วันที่ 28 ส.ค. 62 จัดกิจกรรมทุกวันพุธ 14.00 - 16.00 น. ห้อง 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ [ ฟรี ]

สอบถามเพิ่มเติม 1561 (คุณวันเฉลิม พูนใจสม)


[คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์]

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ