วันนี้วันพระ | วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ☾ ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

วันนี้วันพระ |  วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ☾ ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

 

วันนี้วันพระ |  วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ☾ ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

"นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
It is advisable to think before doing anything."

จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ