KPRU ENGLISH TEST แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4

KPRU ENGLISH TEST  แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4

 

KPRU ENGLISH TEST  แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4
(รอบปกติ ทั้งกำแพงเพชร/แม่สอด) >ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบ
วันที่ 5-23 ส.ค. 2562 >จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562
วันที่ 26 ส.ค. - 14 ก.ย. 2562   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1571

คลิก...สมัครและยืนยันเข้าสอบ

จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ