เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม บอร์กดเกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม บอร์กดเกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม

 

 เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม บอร์กดเกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม
วิทยากรโดย คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล  แชมป์บอร์ดเกมแห่งประเทศไทย
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี
สอบถามเพื่มเติม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 055-706555 ต่อ 1500 
คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ