ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ระดับ 2

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ระดับ 2

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ระดับ 2
กำหนดสอบ 24 สิงหาคม 2562 | 08.30-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แจ้งนักศึกษา: นำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชน ตัวจริง เพื่อแสดงตัวตน ก่อนเข้าห้องสอบ
| หมายเหตุ กรณีที่ลำดับ 1 - 200 ไม่มาเข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy)
ให้นักศึกษาที่มีชื่อสำรองมารายงานตัว ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินแทน

[คลิก..ตรวจสอบรายชื่อ]

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ