ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ | ๐๗.๐๐ น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ