มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ