วันพระ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

วันพระ  ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

 

วันพระ  ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
สอนคนอื่นอย่างใด ควรทำตนอย่างนั้น
As he instructs others
He should himself act.

จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ