แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด)

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด)

 

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด)
ดำเนินการยืนยัน เข้าสอบ TOEIC  ระหว่างวันที่ 13 - 26 ส.ค. 2562

ยืนยันเข้าสอบ TOEIC 13-26 ส.ค. 2562 > ประกาศรายชื่อ 27 ส.ค. 2562
> จัดสอบ TOEIC 4 ก.ย. 2562 กำแพงเพชร 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ | แม่่สอด 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนมณี

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1571

[คลิก...สมัครและยืนยันเข้าสอบ ]

จำนวนเข้าชม 200 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ