ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ลานหน้าห้องสำนักงานคณบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48)

>> ภาพกิจกรรม <<

จำนวนเข้าชม 168 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ