ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์

 

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก พลิกภาพลักษณ์
โดยนักพัฒนาศักยภาพและนักพูดชั้นนำระดับประเทศ
จัดโดย : ชมรมศิษย์เก่า และศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยากร : อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา  นักพัฒนาศักยภาพ

สอบถามเพิ่ม
คุณสุมิตรา (มิ้ม) โทร. 095-1212295
โทร. 055-706555 ต่อ 3500 แฟ๊กซ์. 055-706511 อีเมล์. fms-info@kpru.ac.th
[ คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์ ]

จำนวนเข้าชม 210 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ