ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ เดือนสิงหาคม วันที่ 22-23 ส.ค. 2562 | 17.00-20.00 น. ]

อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ 3 อย่างเท่านั้น
1.บัตรเข้าห้องสอบ
2.บัตรประจำตัวนักศึกษา
3.ปากกา 

คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ