แจ้งข่าว จาก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร บริษัท CAT Telecom จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่าย

 แจ้งข่าว จาก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร บริษัท CAT Telecom จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่าย

 

 แจ้งข่าว จาก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร บริษัท CAT Telecom จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ ด้านระบบเครือข่าย
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ระหว่างนี้อาจส่งผลให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทีมงาน NOC KPRU ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โทร.1550,1552

จำนวนเข้าชม 128 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ