แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

 

 แจ้งคณาจารย์ท่านที่สนใจ...พัฒนา e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning
ประจำเดือน สิงหาคม 14 ส.ค. 62 | 21 ส.ค. 62 | 28 ส.ค. 62
จัดกิจกรรมทุกวันพุธ 14.00 - 16.00 น. ห้อง 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ [ ฟรี ]

สอบถามเพิ่มเติม 1561 (คุณวันเฉลิม พูนใจสม)
[คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์]

จำนวนเข้าชม 190 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ