วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

 

 วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
"อสาธฺง สธฺนา ชิเน
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
One should overcome an evil person by virtue."

จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ