เปิดรับสมัครแล้ว ! การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครแล้ว ! การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

เปิดรับสมัครแล้ว ! การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
[เดือนสิงหาคม 22-23 ส.ค. 2562 | 17.00-20.00 น.]

สอบเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561

จำนวนเข้าชม 173 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ