แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 (รอบปกติ ทั้งกำแพงเพชร/แม่สอด)

แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 (รอบปกติ ทั้งกำแพงเพชร/แม่สอด)

 

 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 (รอบปกติ ทั้งกำแพงเพชร/แม่สอด)
>ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบ วันที่ 5-23 ส.ค. 2562
>จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562
   วันที่ 26 ส.ค. - 14 ก.ย. 2562  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00 - 19.00 น.  วันเสาร์  เวลา 10.00 - 12.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1571
คลิก...สมัครและยืนยันเข้าสอบ


จำนวนเข้าชม 160 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ