รับสมัครผู้สนใจ "อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยไข่ สู่เมนูอาหารสร้างสรรค์" Food Creative

รับสมัครผู้สนใจ

 

 รับสมัครผู้สนใจ "อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกล้วยไข่ สู่เมนูอาหารสร้างสรรค์" Food Creative
 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ส.ค.2562 | จำนวน 40 ท่านเท่านั้น
อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มรภ.กำแพงเพชร บรรยาย : "คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยไข่"
อาจารย์สุภาภรณ์ ศรีใจวงค์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร บรรยาย : "เมนูกล้วยไข่ที่สนใจ"
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มรภ.กำแพงเพชร บรรยาย : "การออกแบบและตกแต่งอาหาร"

สนใจสมัครได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-0472941 คุณดรีม
ลงทะเบียนได้ตาม QR Code ด้านบน

จำนวนเข้าชม 179 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ