ประกาศ...!! ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เลื่อนการอบรมและสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ...!! ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เลื่อนการอบรมและสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์

 

ประกาศ...!! ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เลื่อนการอบรมและสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
เริ่มเปิดระบบสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ