ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562

กำหนดการภาพรวม

กำหนดการสำหรับนักศึกษา

จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ