ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช็อป แชร์ ในงาน KPRU FOR COMMUNITY พันธกิจสัมพันธ์ราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช็อป แชร์ ในงาน KPRU FOR COMMUNITY พันธกิจสัมพันธ์ราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชม ชิม ช็อป แชร์ ในงาน KPRU FOR COMMUNITY พันธกิจสัมพันธ์ราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ในวันที่ 26-27 ก.ค. 2562 | เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ Big C กำแพงเพชร
- ชมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา
- เลือกซื้อสินค้า OTOP
- กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ