มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
> ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
> ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี   สาขาวิชาการศึกษา

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ