เปิดรับรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี 2562 | สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560

เปิดรับรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี 2562 | สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560

 

 เปิดรับรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ประจำปี 2562 | สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560
GRADUATE KPRU REGISTER ONLINE | 15 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
[ คลิก...ลงทะเบียนอนนไลน์ ] | กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1303, 1373

จำนวนเข้าชม 354 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ