แจ้งสำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนวันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2562

 แจ้งสำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนวันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2562

 

  แจ้งสำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนวันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2562
- ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
- ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1
- ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5
กำหนดเดิม 27 กรกฎาคม 2562 
กำหนดใหม่ > ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 | 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

สอบถามเพิ่ม : กองพัฒนานักศึกษา โทร.055 706555 ต่อ 1372-1373
[คลิก...ตรวจสอบคิว]

จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ