ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ CREATIVE BASE LEARNING CRITICAL THINKING BASE LEARNING

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ CREATIVE BASE LEARNING CRITICAL THINKING BASE LEARNING

 

 ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ CREATIVE BASE LEARNING CRITICAL THINKING BASE LEARNING
โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม : คณะครุศาสตร์ 055-706555 ต่อ 2010
[ คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์ ]

จำนวนเข้าชม 188 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ