ตรวจสอบแผนผังสอบ/การจราจร การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

ตรวจสอบแผนผังสอบ/การจราจร  การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

 

ตรวจสอบแผนผังสอบ/การจราจร  การสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
14 กรกฎาคม 2562  ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

[ คลิก...อ่านรายละเอียด ]

จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ