ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 349 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ