แจ้งนักศึกษา ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ "ไม่ผ่าน" รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2-3-4 มรภ.กพ.(กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ.(แม่สอด)

 แจ้งนักศึกษา ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษออนไลน์

 

 แจ้งนักศึกษา ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ "ไม่ผ่าน" รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2-3-4  มรภ.กพ.(กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ.(แม่สอด)
1.ยืนยันสมัครสอบในเว็บไซต์ > 2.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท (ที่ฝ่ายงานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14) > 3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
[คลิก...สมัคร/ยืนยันเข้าสอบ ]

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ]
กำหนดการสอบ มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด)
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2-3-4
ทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่ 24 ส.ค. 2562
หมายเหตุ : หากนักศึกษาที่มีผลการเรียนเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ ผู้สอน หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา โดยด่วน
หากมีปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 090-9344-313

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ