แจ้งนักศึกษาที่สนใจ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-5 เพื่อรวบรวมยอด และจัดซื้อคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

แจ้งนักศึกษาที่สนใจ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-5  เพื่อรวบรวมยอด และจัดซื้อคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

 

แจ้งนักศึกษาที่สนใจ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-5  เพื่อรวบรวมยอด และจัดซื้อคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562
รับสมัคร วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนานักศึกษา 055-706555 ต่อ 1303,1373
[ คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์ ]

จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ