วันนี้วันพระ ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ | วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 วันนี้วันพระ ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ | วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 วันนี้วันพระ
ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ | วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

"ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ
 การงานใดๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
 Any work done sloppily does not yield a great result"

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ