ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม
ในวันที่ 25-26 ก.ค. 2562 | 17.00-20.00 น. ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัคร ครบ 500 ที่นั่งแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตรวจห้องสอบ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ