พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

 พิธีไหว้ครู

 

 พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
วันที่ 24-25 ก.ค. 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"
คำขวัญประจำวันครู 2562 ครั้งที่ 63 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ