ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหมวกนิรภัย ทั้้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหมวกนิรภัย ทั้้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหมวกนิรภัย ทั้้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
--ขับขี่มอเตอร์ไซต์ สวมหมวกนิรภัย เข้ามหาวิทยาลัยทุกครั้ง--

ด้วยความห่วงใยจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ