เชิญชวนคณาจารย์ ร่วมสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ KPRU LMS e-Learning

เชิญชวนคณาจารย์ ร่วมสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ KPRU LMS e-Learning

 

เชิญชวนคณาจารย์ ร่วมสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ KPRU LMS e-Learning

[ คลิก...อ่านรายละเอียด ]
สอบถามได้ที่
1561
งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ